Epäorgaaninen kemia

Epäorgaaninen kemia, viittaa nimen perusteella elottoman luonnon kemiaan. Näihän asia ei kuitenkaan ole, sillä elämä ei olisi mahdollista ilman epäorgaanisia yhdisteistä. Paras esimerkki on vesi. Epäorgaanisessa kemiassa tutkitaan hiilettömien yhdisteiden kemiaa. Tämä kuvastaa parhaiten mistä on kyse. Yksi ihmiskunnan pisimpään epäorgaaniseen kemiaan liittyvä taito on keramiisten esineiden valmistuksen taito. Ihmiskunta on myös käyttänyt koko olemassa olon ajan epäorgaanisia materiaaleja, kuten esimerkiksi eri kivilajeja, josta ajanjaksokin on saanut nimensä. Nykyään materiaalien valmistus on viety atomitasolle, eli nanoaikaan.

Helsingin yliopiston ensimmäinen epäorgaanisen kemian professori oli Sulo Kilpi vuosina 1938-1955. Kilpi kehitti potentiometrisen käännepistemenetelmän liukoisuustulojen ja tasapainovakioiden määrittämiseen ja kirjoitti useita suomenkielisiä oppikirjoja. Hänen seuraajansa olivat Reino Näsänen 1955-1973, Paavo Lumme 1976-1990 ja Markku Leskelä 1990 alkaen. Nykyään virkaa hoitavat Leskelän lisäksi Timo Repo ja Mikko Ritala. Helsingin yliopisto on mukana atomikerroskasvatuksen (ALD) huippuyksikössä.

Aalto-yliopistossa ensimmäinen epäorgaanisen kemian professori oli Yrjö Kauko 1941-1943. Häntä seurasivat Olavi Erämetsä 1947-1973 ja Lauri Niinistö 1977 alkaen. Erämetsän tutkimuskohteet liittyivät rikin allotropiaan, harvinaisten maametallien kromatograafieen erottamiseen sekä atomi- ja massaspektrometrian käyttöön. Nykyään virkaa hoitaa Maarit Karppinen. Ennen epäorgaanisen kemian professuuria oli epäorgaanisen kemian teknologian professorina Taavi Hirn 1908-1941.

Turun yliopistoon perustettiin Suomen kolmas epäorgaanisen kemian professuuri, jonka sai Atte Meretoja 1948-1975. Häntä seurasivat Teuvo Nortia 1976-1986 ja Markku Leskelä 1986-1990. Nykyinen professori on Jorma Hölsa.

Åbo Akademissa epäorgaanisen kemian professuuri on ollut 1972-1998 Kaj Karssonin hallussa. Hänen jälkeensä professorina on ollut Mikko Hupa. Oulun yliopistoon epäorgaanisen kemian professuuri perustettiin 1973 ja sen ensimmäinen haltija oli Jukka Kyrki 1973-1979 ja häntä seurasi Lauri Lajunen. Nykyään professorina on Paavo Perämäki.

Epäorgaanisen kemian professoreita ovat tällä hetkellä:

 • Matti Haukka (Jyväskylän yliopisto)
 • Pipsa Hirva (Itä-Suomen yliopisto)
 • Mikko Hupa (Åbo Akademi): Tutkimusryhmä
 • Jorma Hölsä (Turun yliopisto): Tutkimusryhmä
 • Maarit Karppinen (Aalto-yliopisto)
 • Igor Koshevoy (Itä-Suomen yliopisto)
 • Markku Leskelä (Helsingin yliopisto)
 • Paavo Perämäki (Oulun yliopisto): Tutkimusryhmä
 • Timo Repo (Helsingin yliopisto): Tutkimusryhmä
 • Mikko Ritala (Helsingin yliopisto): Tutkimusryhmä
 • Emeritusprofessori Reijo Sillanpää (Jyväskylän yliopisto): Tutkimus