Erkki Kolehmainen

Erkki Kolehmainen on Jyväskylän yliopiston orgaanisen kemian emeritusprofessori.
Jyväskylän yliopisto
Tutkimus

Mikä sai teidät kiinnostumaan kemiasta?

Olen ollut koko ikäni kiinnostunut luonnontieteistä. Jo keskikouluaikaan minulla oli kotilaboratorio, jossa tein yksinkertaisia kokeita. Ylioppilastutkinnon jälkeen aloitin kemian opinnot Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella. Matematiikka ja fysiikka kiinnostivat myös, mutta syventävien tai siihen aikaan laudatur-opintojen vaiheessa valitsin kuitenkin ajankäyttösyistä fysikaalisen kemian. Erikoistyön ja pro gradu-tutkielman tein Prof. Jorma Elorannan ryhmässä EPR-spektroskopiasta.

Minkälaista kemian tutkimustyötä teette tällä hetkellä?

Olen eläkkeellä, mutta emeritusprofessorin statuksen turvin jatkan tutkimusta. Tein väitöskirjani Kuopion yliopistossa sappihappojen solubilisaatio-ominaisuuksista käyttäen NMR-spektroskopiaa. Sappihapot ja muutkin steroidit ovat edelleen eräs tutkimukseni painopistealue. Sen lisäksi olen tehnyt pitkään NMR-spektroskooppista tutkimusta typpiyhdisteiden tautomeriasta.

Mikä tutkimuksessanne erityisesti kiinnostaa teitä itseänne ja mikä on työssänne parasta?

Steroidit ja typpiyhdisteet ovat lääketieteen, farmasian ja biokemian kannalta tärkeitä, mutta kemiallisesti haastavia, joten niiden tutkimuksessa joutuu pistämään itsensä likoon 100 %:sti. Parasta työssä on vapaus ja se, että emeritussopimuksen myötä työstä tuli harrastus.

Minkälaista kansainvälistä yhteistyötä teette?

Verkostoituminen on tieteelle tyypillistä. Yhteistyökumppaneita on paljon, mutta pitkäaikaisimmat löytyvät Puolasta Bydgoscz’ista (tautomeria), Tsekistä Brno’sta (tautomeria) ja Praha’sta (steroidit), Venäjältä Moskova’sta (steroidit), ja USA’sta Kansas City’stä (steroidit). Näiden lisäksi olen toiminut erään open access-tyyppisen lehden kahden erikoisnumeron vierailevan toimittajana. Olen myös
tarkastanut useita ulkomaisia väitöskirjoja ja toiminut hyvin monen tieteellisen lehden refereenä. Olen tehnyt yhteistyötä myös Intian Bangaloressa olevan ryhmän kanssa.

Mitä olette tutkineet aiemmin? Entä mitä haluaisitte tutkia tulevaisuudessa?

Kokonaan uuden tutkimushankkeen aloittaminen on hyvin vaativaa ja vie pitkän aikaa ennen kuin voi odottaa saavansa merkittäviä tuloksia. Kuitenkin kokonaisvaltaisemman näkemyksen hankkiminen kemian ja yleensäkin luonnontieteen tutkimuksesta ja sen historiasta kiinnostaa kovasti.

Minkälainen opiskelupolku teillä on ollut koulumaailmasta tutkijauralle?

Kaiken kaikkiaan aika suoraviivainen. Kokeilin kliinisen kemian alaa, mutta se ei ollut minun juttuni. Mitään muuta kuin tutkijauraa en ole koskaan vakavasti harkinnut.

Mitä haluaisitte sanoa henkilölle, joka harkitsee kemian opiskelua?

Voin suositella lämpimästi. Kemian opiskelu tarjoaa mahdollisuuksia sekä teoreettisesti että käytäntöön suuntautuville opiskelijoille. Suomi tarvitsee uutta kemian nobelistia, koska A.I. Virtasen palkinnosta on jo kovin pitkä aika.