Ilkka Turunen

Ilkka Turunen työskentelee Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla kemian professorina.
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Tutkimus

Mikä sai teidät kiinnostumaan kemiasta?

Hyvä koulumenestys kemian opinnoissa.

Minkälaista kemian tutkimustyötä teette tällä hetkellä?

Tutkin prosessien intensifiointia. Se tarkoittaa, että kehitämme kemian teollisuudelle entistä kompaktimpia, ympäristöystävällisempiä ja energiatehokkaampia tuotantoprosesseja. Keskeinen alue tutkimuksessani on myös mikroprosessitekniikka. Samoin teen prosessikehitystä hydrometallurgian alalla.

Mikä tutkimuksessanne erityisesti kiinnostaa teitä itseänne ja mikä on työssänne parasta?

Uudenlaisten prosessiratkaisujen (laitteiden, tuotantomenetelmien) keksiminen ja kehittäminen.

Minkälaista kansainvälistä yhteistyötä teette?

Kuulun seuraaviin EFCE:n työryhmiin (European Federation of Chemical Engineering):
Working Party of Process Intensification
Working Party of Education
Näissä tehdään eurooppalaista yhteistyötä tutkimus- ja opetusvalmiuksien parantamiseksi. Lisäksi tiivistä tutkimusyhteistyötä mm. erään venäläisen yliopiston kanssa.

Mitä olette tutkineet aiemmin? Entä mitä haluaisitte tutkia tulevaisuudessa?

Olen kehittänyt uusia tuotantoprosesseja ja laitteita. Sama jatkuu, nyt painottuvat energia- ja ympäristökysymykset kehitettävissä ratkaisuissa.

Minkälainen opiskelupolku teillä on ollut koulumaailmasta tutkijauralle?

Teknillisestä korkeakoulusta DI- ja TkT – tutkinnot. Sen jälkeen Kemiralle tutkijaksi prosesseja kehittämään (15 vuotta). Sitten Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon professoriksi, jossa nyt oltu toiset 15 vuotta.

Mitä haluaisitte sanoa henkilölle, joka harkitsee kemian opiskelua?

Kemia ja kemiantekniikka ovat yhäkin tulevaisuuden aloja seuraavista syistä:
1. Kemian teollisuus on tällä hetkellä Suomen viennin veturi.
2. Puunjalostuksessa on meneillään rakennemuutos. Siellä kehitetään biojalostamoja, joissa sellun ja paperin lisäksi tehdään polttoaineita, energiaa ja kemikaaleja. Näitä tuotteita ja niiden valmistusmenetelmiä kehittämään tarvitaan kemisti-insinöörejä ja kemistejä.
3. Metallurgian teollisuudessa on kova vauhti päällä. Esim. hydrometallurgia perustuu kemiantekniikkaan.
4. Kemian käyttöala laajenee. Tuskin löydät huoneestasi esinettä, jonka valmistuksessa ei olisi tarvittu kemiaa tai kemiantekniikkaa.
Kaiken järjen mukaan mielenkiintoista ja haastavaa työtä riittää Suomen ja maailman hyvinvoinnin turvaamiseksi.