Jouni Pursiainen

Jouni Pursiainen työskentelee Oulun Yliopistolla fysikaalisen kemian professorina.
Oulun yliopisto
Tutkimus

Mikä sai teidät kiinnostumaan kemiasta?

Luonnontieteistä olen ollut kiinnostunut pitkään, mutta aivan erityisesti linnuista. En kuitenkaan halunnut tehdä linnuista ammattia, vaan jättää sen puolen harrastukseksi ja niinpä suunnittelin yliopisto-opintoja matemaattisissa aineissa. Luultavasti ratkaisevaa kemian hyväksi oli se, että ymmärsin sitä lukiossa helposti. Toisaalta, kemiassa saatoin olettaa olevan enemmän muita työuravaihtoehtoja kuin aineenopettaja. Maisterin tutkinnon jälkeen tutkimus vei sitten mennessään.

Minkälaista kemian tutkimustyötä teette tällä hetkellä?

Olen tällä hetkellä lähes päätoiminen dekaani, joten tutkimustyö on jäänyt viime aikoina hiukan vähemmälle. Suurin osa tutkimuskohteista, joihin olen vuosien mittaan kajonnut, liittyy tavalla tai toisella metallien kompleksoitumiseen, sovellutuksineen. Lähtökohta on ollut synteettinen.

Mikä tutkimuksessanne erityisesti kiinnostaa teitä itseänne ja mikä on työssänne parasta?

Jatko-opiskelijana jäi mieleen ensimmäinen valmistamani aine, josta tiesin, että sitä ei tällä planeetalla ole aikaisemmin valmistettu. Pidän edelleenkin tuosta ajatuksesta, olla löytämässä tai tekemässä jotain uutta.

Minkälaista kansainvälistä yhteistyötä teette?

Yhteistyössä on joko selvitelty meillä valmistettujen yhdisteiden ominaisuuksia tai käytetty meidän osaamista ja laitteita ulkoapäin tulleiden näytteiden analysointiin.

Mitä olette tutkineet aiemmin? Entä mitä haluaisitte tutkia tulevaisuudessa?

Rahoitus määrittelee kovin paljon sitä, mitä voi tutkia. Aikaisemmin tutkimukset kohdistuivat isolta osin organometalliyhdisteisiin, mutta myöhemmin avainsana on ollut enemmän kompleksoituminen, mukaan lukien orgaanisten yhdisteiden supramolekyylit.

Minkälainen opiskelupolku teillä on ollut koulumaailmasta tutkijauralle?

Normaali reitti lukiosta suoraan yliopistoon, pääaineeni oli alusta lähtien kemia.

Mitä haluaisitte sanoa henkilölle, joka harkitsee kemian opiskelua?

Kemian merkitys ei katoa, pikemminkin päinvastoin. Sekä eloton että elollinen luonto toimii kemiallisten prosessien kautta ja me itsekin olemme kemiaa. Kemian osaamista tarvitaan hyvin laajalti, olipa sitten kyse ihmiselämästä, ympäristöstä tai teknologiasta. Olisi hölmöä olla tietämätön näin tärkeistä asioista. Kemia on tällä hetkellä Suomen tärkein vientiala ja kemian merkitys pysyy suurena niin kauan kuin Suomi ylipäätään on teollistunut maa ja hyvinvointivaltio.