Mika Pettersson

Mika Pettersson työskentelee Jyväskylän yliopistolla fysikaalisen kemian professorina.
Jyväskylän yliopisto
Tutkimus

Mikä sai teidät kiinnostumaan kemiasta?

Olen aina ollut kiinnostunut luonnosta ja luonnonilmiöistä. Lapsena kiinnostivat avaruus, linnut, perhoset ja muu näkyvä luonto. Kemiaan veti varmaankin halu ymmärtää mikroskooppista maailmaa ja sitä mistä kaikki koostuu. Aluksi päämielenkiinnon kohteena oli biokemia mutta sittemmin kemia vei voiton.

Minkälaista kemian tutkimustyötä teette tällä hetkellä?

Tutkin optisen spektroskopian keinoin nano-objekteja, eli nanoputkia, grafeenia, nanopartikkeleita jne. tavoitteena on ymmärtää materian ominaisuuksia nanomittakaavassa ja hyödyntää tätä tietoa aivan uudenlaisten sovellusten kehittämiseen.

Mikä tutkimuksessanne erityisesti kiinnostaa teitä itseänne ja mikä on työssänne parasta?

Tutkimuksessa kiehtoo se, että voi selvittää ensimmäisenä maailmassa asioita. Voi saada selville sellaista mitä kukaan ei vielä tiedä. Tähän liittyy yllätysmomentti, eli uudet löydöt voivat johtaa odottamattomiin keksintöihin. Tämän asioiden kiehtovuuden lisäksi työssä parasta on sen itsenäinen luonne ja se, että saa työskennellä mahtavien ihmisten kanssa hyvin kansainvälisessä toimintakulttuurissa.

Minkälaista kansainvälistä yhteistyötä teette?

Työ on kansainvälistä hyvin monella tasolla. Tutkimusryhmässä työskentelee ulkomaalaisia, teemme tutkimusyhteistyötä ulkomaisten tahojen kanssa, käymme kansainvälisissä konferensseissa, joskus myös järjestämme niitä, oppilaani siirtyvät post-doc-tutkijoiksi ulkomaille jne. Kansainvälisyys on tämän työn edellytys.

Mitä olette tutkineet aiemmin? Entä mitä haluaisitte tutkia tulevaisuudessa?

Aiemmin olen tutkinut epästabiileja molekyylejä ja molekyylikomplekseja alhaisissa lämpötiloissa. Erityisesti olen tutkinut jalokaasujen muodostamia yhdisteitä. Lisäksi olen tutkinut ultranopeaa dynamiikkaa nesteissä ja kiinteissä aineissa. Lisäksi vuosien varrella on ollut monia soveltavia projekteja, joissa on pyritty kehittämään erilaisia mittalaitteita. Yksi niistä on onnistuttu kaupallistamaankin. Tämänhetkinen tutkimusalani on se mitä juuri nyt haluan tutkia. Tutkimuksen pitää kuitenkin elää koko ajan. Ei saa jämähtää paikoilleen. Projektien pitää olla haastavia ja koko ajan pitää yrittää jotain haastavaa. Jos tutkimus alkaa mennä rutiinilla on aika vaihtaa aihetta. Perustutkimuksen ohella on mielekästä kehitellä aina jotain sovelluksia.

Minkälainen opiskelupolku teillä on ollut koulumaailmasta tutkijauralle?

Ylioppilaaksi tulon jälkeen armeijan ja välivuoden jälkeen pääsin opiskelemaan Helsingin yliopistoon kemiaa. Pääsin myöhemmin myös biokemian koulutusohjelmaan mutta jatkoin kemian opintojen parissa kiinnostuttuani erityisesti fysikaalisesta kemiasta. Maisterintutkinnon jälkeen jatkoin suoraan tohtorin tutkinnon parissa. Väittelyn jälkeen siirryin USA:han post-dociksi, jonka jälkeen Suomeen palattuani sain akatemiatutkijan viran. Sittemmin siirryin Jyväskylän yliopistoon lehtoriksi ja lopulta professoriksi. Alun perin yliopistoon päästyäni suunnittelin uraa teollisuudessa mutta aika pian tutkijanura alkoi houkutella enemmän.

Mitä haluaisitte sanoa henkilölle, joka harkitsee kemian opiskelua?

Kemia on äärimmäisen mielenkiintoinen ja monimuotoinen ala. Kemian sisällä on hyvin monenlaisia suuntautumisvaihtoehtoja joista voi löytää juuri oman erityisalansa. Kemia on keskeisessä roolissa monessa nyky-yhteiskunnan haasteessa kuten esim. energia- ja ympäristökysymyksissä. Kemistillä on erikoisosaamista, jota tarvitaan ja jota kukaan muu ei voi korvata. Tulevaisuudessa kemia tulee olemaan vahvasti verkottunut moneen muuhun tieteen ja teknologian alaan ja kemistit ratkovat kompleksisia ongelmia monitieteisissä verkostoissa. Paneudu kunnianhimoisesti kemian opintoihin, hanki itsellesi vahva kemian osaaminen, älä mene siltä missä aita on matalin vaan pureudu erityisesti hankaliin aiheisiin, valitse sivuaineita, joiden avulla saat eväitä toimia monitieteisissä hankkeissa, hanki kansainvälistä kokemusta ja pyri harjoittamaan esiintymistaitoa. Hyvälle ammattilaiselle on aina kysyntää. Kemistin tutkinnon saatuasi työnhakualueesi on koko maailma.