Radiokemia

Radiokemiassa tutkitaan radioaktiivisia aineita, niiden kemiallista käyttöä ja käyttäytymistä. Helsingin yliopistossa sijaitsee Suomen ainoa radiokemian instituutti yliopistoissa ja se on maailmassa suurimpia radiokemian yliopistollisia yksikköjä. Alan professuurin ensimmäinen haltija oli Jorma K. Miettinen 1964-1987. Hänen jälkeensä professoriksi nimitettiin Timo Jaakkola, joka jäi eläkkeelle vuonna 2000. Vuosina 2002-2003 professorina toimi Olof Solin ja vuodesta 2005 alkaen Jukka Lehto. Laboratorion kiinnostuksen kohteita ovat etenkin ympäristön radioaktiivisuus, ydinpolttoaineen loppusijoitus, säteilykemia, ydinjäteliuosten puhdistaminen, radiolääkeainekemia sekä radionuklidien erottaminen ja mittaus. Laboratorion saavutuksia ovat muun muassa Lapin luonnon ja sen väestön radionuklidimittaukset, keskiaktiivisen ydinjätteen sisältämän radiokesiumin tiivistäminen kiinteisiin ioninvaihtajiin, ydinjätteen loppusijoitukseen liittyvät tutkimukset sekä gammasäteilyllä desinfioitujen elintarvikkeiden mittausmenetelmät.

Tällähetkellä radiokemiassa on Suomessa kaksi professuuria: