Ari Koskinen

Ari Koskinen työskentelee orgaanisen kemian professorina Aalto-yliopistolla.
Aalto-yliopisto
Tutkimus

Mikä sai teidät kiinnostumaan kemiasta?

Lukion kemian opettaja!

Minkälaista kemian tutkimustyötä teette tällä hetkellä?

Tutkimme orgaanista kemiaa, erityisesti menetelmiä valmistaa optisesti aktiivisia yhdisteitä (lääkeaineita ja luonnon aineita) puhtaina enantiomeereinä. Tärkeä osa työstä on juuri uusien kemiallisten reaktioiden keksiminen.

Mikä tutkimuksessanne erityisesti kiinnostaa teitä itseänne ja mikä on työssänne parasta?

Uuden reaktion löytyminen tai selityksen löytyminen aiemmin tuntemattomaan mekanismiin on aina ilon aihe!

Minkälaista kansainvälistä yhteistyötä teette?

Olemme verkostoituneet noin 50 tutkimusryhmän kanssa muodollisesti, mutta aivan yhtä tärkeitä ovat henkilökohtaiset suhteet suoraan oman alan huippuihin!

Mitä olette tutkineet aiemmin? Entä mitä haluaisitte tutkia tulevaisuudessa?

Viime kädessä haluaisin osaltani olla selvittämässä aivojen toiminnan kemiaa, erityisesti tietoisuuden kemiaa. Tähän asti ollaan vasta päästy erilaisiin lääkkeisiin, jotka vaikuttavat esim. kivun aistuimuksiin.

Minkälainen opiskelupolku teillä on ollut koulumaailmasta tutkijauralle?

synt 1956, yo 1975, DI 1979, TkT (Teknillinen korkeakoulu) 1983, Post doc opinnot University of California, Berkeley 1983-85; 1987-88; Lecturer University of Surrey 1989-1991, prof Oulun yliopisto 1991-1998, TKK 1999-2009, Aalto 2010-.

Mitä haluaisitte sanoa henkilölle, joka harkitsee kemian opiskelua?

Kemian maailma on kiehtova! Silmät auki ja takki levälleen ja maailmalle!