Harri Lönnberg

Harri Lönnberg on Turun yliopiston orgaanisen kemian ja biologisen kemian emeritusprofessori.
Turun yliopisto
Tutkimus

Mikä sai teidät kiinnostumaan kemiasta?

Halu ymmärtää biologisia prosesseja atomi- ja sidostasolla ja niihin liittyvää energetiikkaa.

Minkälaista kemian tutkimustyötä teette tällä hetkellä?

Tutkimukseni kohdistuu suurelta osin RNA:n kemiaan. Pyrkimyksenä on ymmärtää RNA:n pilkkoutumisen mekanismeja ja vuorovaikutuksia muiden biomolekyylien kanssa sekä synteettisen kemian keinoin osallistua oligonukleotidilääkkeiden maailmanlaajuiseen kehitystyöhön.

Mikä tutkimuksessanne erityisesti kiinnostaa teitä itseänne ja mikä on työssänne parasta?

Kiinnostuksen kohde on se miten elämä toimii. Parasta on työn itsenäisyys.

Minkälaista kansainvälistä yhteistyötä teette?

Kansainvälinen yhteityö tapahtuu pääasiassa EU.n rahoittamien tohtorikoulutusverkostojen ja ohjelmien kautta.

Mitä olette tutkineet aiemmin? Entä mitä haluaisitte tutkia tulevaisuudessa?

Urani alkuvuosina tutkin hiilihydraattien kemiaa, lähinna reaktiomekanistiselta kannalta. Ehkä tulevaisuudessa hiilihydraattien vuorovaikutukset proteiinien kanssa ovat nykyistä keskeisemmin kiinnostuken kohteena.

Minkälainen opiskelupolku teillä on ollut koulumaailmasta tutkijauralle?

Biokemian opiskelusta, fysikaaliseen kemiaan ja siitä epäorgaanista kemiaa sivuten bio-orgaanikoksi.

Mitä haluaisitte sanoa henkilölle, joka harkitsee kemian opiskelua?

Mitä enemmän kemiasta tietää, sen kiinnostavammaksi se tulee.