Markku Räsänen

Markku Räsänen on Helsingin yliopiston kemian laitoksen johtaja ja fysikaalisen kemian professori.
Tutkimus

Mikä sai teidät kiinnostumaan kemiasta?

Kemia on kaikessa luonnon toiminnassa hyvin keskeistä. Koulussa luonnontieteiden opettaja kertoili vain hauskoja juttuja ja asioiden tarkka kuvaus jäi painamaan mieltäni, joten asiaan piti paneutua kunnolla. Siitä se alkoi ja jatkuu vieläkin.

Minkälaista kemian tutkimustyötä teette tällä hetkellä?

Tällä hetkellä kiinnostuksen kohteena on jalokaasujen muodostamat kemialliset yhdisteet. Olemme mm. tehneet maailman ensimmäisen argonia sisältävän molekyylin ja koko joukon muita. Erityisen rikasta kemiaa liittyy ksenoniin. Suurena haasteena on ilmakehämme puuttuvan ksenonin ongelman ratkaisu. Samoin se, miten ksenon aiheuttaa anestesian. Tämän seikan molekyylitason selitys puuttuu täysin.

Mikä tutkimuksessanne erityisesti kiinnostaa teitä itseänne ja mikä on työssänne parasta?

Tähän edellä mainittu jalokaasujen kemia. Lisäksi kiinnostukseni kohteena ovat molekyylien konformeerit ja niiden ominaisuudet sekä pysyvyys. Eri konformeerit ovat kemiallisestikin erilaisia, joten konformeerin valinnalla voidaan reaktiotuotteita valita.

Minkälaista kansainvälistä yhteistyötä teette?

Tutkimuksessani ovat kansainväliset yhteistyökumppanit aivan keskeisessä asemassa. Kokeelliset tuloksemme ovat aktivoineet kiitettävän määrän teoreetikkoja laskemaan tutkittujen systeemien ominaisuuksia ja spektrejä.

Mitä olette tutkineet aiemmin? Entä mitä haluaisitte tutkia tulevaisuudessa?

Koko urani tutkimus on kohdistunut kiinteään tilaan vangittujen molekyylien ominaisuuksia ja reaktioita. Tulevaisuudessa haluaisin kohdistaa voimavarani juuri ksenonin anestesiamekanismin selvittämiseen. Tällaisilla tuloksilla voidaan lisätä tietämystämme biologisten ilmiöiden tapahtumista.

Minkälainen opiskelupolku teillä on ollut koulumaailmasta tutkijauralle?

Väittelin Helsingin yliopistossa ja olin sen jälkeen AT&T Bell Laboratoriossa, Murray Hillissä, New Jerseyssä post doc tutkijana. Tämä maailman huippulaboratorio tarjosi huikeat mahdollisuudet tutkimukseen, jota olen jatkanut Helsingin yliopiston kemian laitoksella. Olen tehnyt tutkimusvierailuja mm. Saksaan ja Japaniin.

Mitä haluaisitte sanoa henkilölle, joka harkitsee kemian opiskelua?

Yhtään ihmiskunnan suurista haasteista (energia, puhdas ympäristö, puhdas vesi ja terveys) ei voi ratkaista ilman kemian hyvää osaamista. Kemiassa on myös rajattomasti ulottuvuuksia ja haasteita.